Лара (0rchid_thief) wrote,
Лара
0rchid_thief

переводческие игрища)

Что се?
Вскую плачь и вопль?
- Отрокъ Никодимъ утоплъ!
Съ брега сверзися въ пучину -
Се, спасите дурачину!

Предъ очима христiанъ
Въ воды вшедъ отецъ Степанъ.

- Чудо необыкновенно! -
Вопiяху сонмъ съ моста, -
Сей отецъ неомоченнымъ
Изъ пучинъ дитя доста!
Живъ, здоровъ и невредимъ
Блудный отрокъ Никодимъ!

А Степанъ глаголетъ: "Насъ
Сохранилъ Пречистый Спасъ!"

не догадались, что это? а вот что:)
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments